Nauka w klasie policyjnej pomaga w przygotowaniu do egzaminów rekrutacyjnych do służby w Policji. W ramach kształcenia realizowany jest przedmiot edukacja policyjna prowadzony przez czynnego funkcjonariusza policji. Uczniowie zapoznają się z pracą w wydziałach prewencji, ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnym, kryminalnym i śledczym. Podczas czteroletniego kursu młodzież uczestniczy w obozach survivalowych, wyjazdach, warsztatach w komendach policji oraz wyższych szkołach policji; uczy się musztry, technik samoobrony oraz strzelania z karabinka sportowego

KLASA
POLICYJNA

Uczniowie nabywają umiejętności wymagane w pracy strażnika granicznego. W ramach kształcenia realizowany jest przedmiot straż graniczna, prowadzony przez czynnego funkcjonariusza SG. Udział w zajęciach umożliwia zapoznanie z procedurami granicznymi, funkcjonowaniem systemu ochrony granic oraz specyfiką służby kontroli ruchu granicznego na przejściach granicznych. Podczas czteroletniego kursu uczniowie uczestniczą w obozach survivalowych, wyjazdowych warsztatach na przejścia graniczne (lądowe, powietrzne, morskie), uczą się technik samoobrony, musztry oraz strzelania z broni pneumatycznej.

STRAŻ
GRANICZNA

W ramach kształcenia młodzież zapoznaje się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego; odbywa przeszkolenie z zakresu terenoznawstwa, łączności i taktyki wojskowej; uczestniczy w wyjazdach na wyższe uczelnie o profilu wojskowym oraz obozach militarno – szkoleniowych.

KLASA
WOJSKOWA

W ramach zajęć uczniowie realizują dodatkowy przedmiot uzupełniający – zajęcia z ECDL, umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

KLASA
AKADEMICKA

W ramach zajęć uczniowie realizują dodatkowy przedmiot uzupełniający – zajęcia z ECDL, umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

MIĘDZYNARODOWE
WYMIANY MŁODZIEŻY

Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej nie jest brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem – tak oto brzmi hasło Oświecenia.

Immanuel Kant

Najbliższe wydarzenia

There is no Event