Opłaty

Opłaty za internat i wyżywienia należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe:

26 1090 2590 0000 0001 4408 2747

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wychowanka oraz adnotację: „opłata za internat i wyżywienie”

Czesne za internat – 60 zł

Wyżywienie:
śniadanie – 4,00 zł
obiad – 7,00 zł
kolacja – 4,00 zł

Wypisy z wyżywienia należy zgłaszać conajmniej dzień wcześniej do godziny 9.00 do pani kierownik
kadrowo-gospodarczej Beaty Włostowskiej pod nr telefonu: 603 503 703

Rozkład dnia w internacie

6.30 – pobudka

6.30 – 7.30 – toaleta poranna

6.30 – 8.30 – śniadanie

do 7.45 – zdawanie pokoi
wychowawcom grup

do 7.55 – opuszczanie internatu przez wychowanków

8.00 – 15.10 – zajęcia szkolne

15.10 – 15.30 – czas wolny i zajęcia planowane

15.30 – 17.30 – nauka własna

17.30 – 19.00 – kolacja

17.30 – 21.00 – czas wolny

do 21.45 – zdawanie pokoi wychowawcom grup

21.00 – 22.00 – toaleta wieczorna

22.00 – 6.30 – cisza nocna

Godziny pracy kierownika internatu

PONIEDZIAŁEK
8.00 – 12.00
WTOREK
8.00 -12.00
ŚRODA
8.00 – 10.00
CZWARTEK
8.00-12.00
PIĄTEK
8.00 – 12.00

Samorząd internatu

Przewodniczący
Szymon Wędroch

Zastępca
Oliwia Ilasz

Skarbnik
Kornel Gołacki

Zespół wychowawczy

Kierownik internatu
Pani Marta Smołońska

Wychowawca główny grupy I
Pani Magdalena Chról

Wychowawca główny grupy II
Pani Anna Musiałowska

Wychowawca główny grupy III
Pani Agnieszka Osypiuk

Wychowawcy wpomagąjący:
Pani Natalia Hołod, Pani Marta Jaroszewicz, Pan Piotr Osipiuk, Pan Tomasz Jung, Pan Grzgorz Kulicki, Pani Anna Romanowicz, Joanna Jaszczuk, Pani Hanna Bruczuk, Pan Rafał Sokołowski,  Pani Anna Lisiecka