Opłaty

Opłaty za internat i wyżywienia należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe:

26 1090 2590 0000 0001 4408 2747

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wychowanka oraz adnotację: „opłata za internat i wyżywienie”

Czesne za internat – 40 zł

Wyżywienie:
śniadanie – 3,50 zł
obiad – 5,00 zł
kolacja – 3,50 zł

Wypisy z wyżywienia należy zgłaszać conajmniej dzień wcześniej do godziny 9.00 do pani kierownik
kadrowo-gospodarczej Beaty Włostowskiej pod nr telefonu: 603 503 703

Rozkład dnia w internacie

6.30 – pobudka

6.30 – 7.30 – toaleta poranna

6.30 – 7.00 – śniadanie gr. I

7.10 – 7.40 – śniadanie gr. II

do 7.45 – zdawanie pokoi wychowawcom grup

8.00 – 15.10 – zajęcia szkolne

15.10 – 15.30 – czas wolny i zajęcia planowane

15.30 – 17.30 – nauka własna

17.30 – 18.15 – kolacja gr I

18.30 – 19.15 – kolacja gr. II

17.30 – 21.00 – czas wolny

do 21.45 – zdawanie pokoi wychowawcom grup

21.00 – 22.00 – toaleta wieczorna

22.00 – 6.30 – cisza nocna

Godziny pracy kierownika internatu

PONIEDZIAŁEK
11.00 – 17.00

WTOREK
11.00 -17.00

PIĄTEK
7.00 – 14.00

Samorząd internatu

Przewodniczący
Julian Burzec

Zastępca
Artiom Simonian

Skarbnik
Sandra Padarz

Zespół wychowawczy

Kierownik internatu
Pani Marta Smołońska

Wychowawca główny grupy I
Pan Toamasz Babkiewicz

Wychowawca główny grupy II
Pani Magdalena Chról

Wychowawca główny grupy III
Pani Aleksandra Jakubiuk

Wychowawcy wpomagający:
Pani Izabela Sokołowska, Pani Marta Jaroszewicz, Pan Piotr Osipiuk, Pan Tomasz Jung, Pan Grzgorz Kulicki, Pani Anna Romanowicz, Pani Agnieszka Osypiuk, Pani Weronika Turowska, Pani Anna Lisiecka