Samorząd uczniowski

Przewodniczący:
Julia Harasimowicz

Opiekun samorządu uczniowskiego:
Agnieszka Osypiuk