Samorząd uczniowski

Przewodniczący:
Szymon Wędroch

Opiekun samorządu uczniowskiego:
Pani Magdalena Chról