Wyniki rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się w dniu 22 lipca 2022 r od godz. 8:00 na liście udostępnionej na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu ...