REGULAMIN INTERNATU
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. WŁADYSŁAWA ZAWADZKIEGO
W WISZNICACH
zaopiniowany 14 września 2023 r. Uchwałą Rady Pedagogicznej