REGULAMIN INTERNATU
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. WŁADYSŁAWA ZAWADZKIEGO W WISZNICACH
Zaopiniowany 30.08.2022r. Uchwałą Rady Pedagogicznej