Biblioteka szkolna
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach