Przewodnicząca
Agnieszka Przekora

Zastępca
Justyna Pleskaczuk

Skarbnik
Renata Jaworska

Sekretarz
Julita Włoszek

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł na pierwsze dziecko uczące się w liceum i 30 zł na drugie dziecko będące uczniem liceum w Wisznicach.

Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.