Regulamin przyjęć do internatu przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
zaopiniowany Uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 14 września 2023 r.