Dla ofiar przemocy

NIEBIESKA LINIA: 0801-120-002

Pogotowie dla rodziców pijących nastolatków

POMARAŃCZOWA LINIA: 0801-140-068

AIDS

ZIELONA LINIA: 22 621-33-67

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 41,
tel. (83) 343 29 82

Antynarkotykowy Telefon Zaufania
801 199 990
Codziennie od 16:00 – 21:00

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym
www.kbpn.gov.pl

Całodobowy telefon zaufania
AIDS: (22) 692 82 26

Punkt Interwencji Kryzysowej
0800-100-145

Pod tym adresem znajdziecie poradnie on – line. PORADNIA jest serwisem adresowanym do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków.

Tu znajdziesz:
anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa)przez e-mail, bazę ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii, fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców, przegląd książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego.

Pod tym adresem znajdziecie serwis Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, poświęconej pomocy osobom z problemem narkotykowym i ich rodzinom.

Tu znajdziesz:
informacje na temat zasad działania systemu pomocowego w Polsce, użyteczne wskazówki na temat wyboru rodzaju placówki, dane kontaktowe placówek udzielających świadczeń dla osób z problemem narkotykowym i ich bliskich.

Tel. (22) 641 15 01

Tu znajdziesz:

informacje na temat co to są dopalacze, prawdę i mity o dopalaczach, szczegóły o dopalaczach.

PORADNIE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
ul. Stacyjna 6
„Zmiana”
tel.: (83) 342 81 73

„Terapia A”
tel.: (83) 342 81 84

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ul. Janowska 17
tel.: (83) 344 51 50

PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY
dla osób z problemami alkoholowymi
Biała Podlaska, ul. Stacyjna 6
tel.: (83) 344 47 32

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE, PROFILAKTYKI I TERAPII W KONSTANTYNOWIE
ul. Piłsudskiego 27 Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie „SENS”
tel: (83) 345 33 55

BEZPŁATNY Telefon Zaufania
„Podlaska Niebieska Linia”
tel.: 0 800 137 083

CZYNNY W :
Poniedziałki – w godz. 8:00 – 12:00
Piątki – w godz. 8:00 – 19:00
Soboty – w godz. 11:00 – 17:00

FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM
Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny
21-360 Dołha
tel.: (83) 371 15 26

Terapia osób uzależnionych
tel.: (83) 371 15 16
(telefon dla pacjentów ośrodka)