Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy dla uczniów klas I-III

24 sierpnia 2022 r. – matematyka i wos; od godziny 9.30

25 sierpnia 2022 r. – język polski i chemia; od godziny 9.30


Poprawkowy egzamin maturalny dla uczniów, którzy nie zdali jednego przedmiotu odbędzie się
23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00. 

Comments are closed.