Biblioteka szkolna
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.

Kartezjusz