Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach

Wydarzenia – ostatnio zakończone

Potwierdzenie woli przyjęcia i przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły – postępowanie uzupełniające termin I

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej […]

Shopping Basket
Skip to content