Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Potwierdzenie woli przyjęcia i przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły – postępowanie rekrutacyjne termin I

18 lipca, 2023 @ 7:00 am - 21 lipca, 2023 @ 3:00 pm

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym (4) lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym (5). W przypadku kształcenia w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa – orzeczenia lekarskiego wydawanego w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim (6).

 

4. Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art.134 ust. i pkt 4, ustawy – Prawo oświatowe).
5. Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E (art.134 ust. i pkt 5 ustc111y – Prawo oświatowe).
6. Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (art. i 34 ust. i pkt 6, ustawy – Prawo oświatowe).

Szczegóły

Początek:
18 lipca, 2023 @ 7:00 am
Koniec:
21 lipca, 2023 @ 3:00 pm
Kategoria Wydarzenie:
Shopping Basket
Skip to content