Adrian i Marcin Kuliccy na I miejscu w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Niech żyje rock n’ roll”

Marcin i Adrian Kulicki – uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach zajęli ex aequo I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Niech żyje
rock n’ roll” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sopotu. Do konkursu przygotował ich
pan Grzegorz Kulicki. Comments are closed.