Wyniki rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się w dniu 22 lipca 2022 r od godz. 8:00 na liście udostępnionej na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu ...

Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy dla uczniów klas I-III 24 sierpnia 2022 r. – matematyka i wos; od godziny 9.30 25 sierpnia 2022 r. – język polski i chemia; od godziny 9.30 Poprawkowy egzamin maturalny dla uczniów, którzy nie zdali jednego przedmiotu odbędzie się ...