Akcja poboru krwi – relacja

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel, włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi i podarowali cząstkę siebie aby ratować zdrowie i życie innych. Krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz pracowników Oddziału Terenowego RCKiK we Włodawie. To dzięki Państwa wsparciu udało się przeprowadzić akację sprawnie i w miłej atmosferze.

 

Comments are closed.