Dzień Patrona i ślubowanie uczniów klas pierwszych

         W dniu 24 listopada 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym imienia Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyły się obchody Dnia Patrona oraz uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

        Młodzież przybliżyła zebranym postać patrona szkoły, a wcześniej jej założyciela i wieloletniego dyrektora – Władysława Zawadzkiego. Szczególne znaczenie dla licznie przybyłych rodziców miał kolejny punkt imprezy – ślubowanie uczniów czterech klas pierwszych, którzy  rozpoczęli naukę w naszym liceum. Pani dyrektor Izabela Sokołowska życzyła im wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz satysfakcji z podejmowania nowych wyzwań.
         Spotkanie szkolnej społeczności stało się okazją do przedstawienia wyników konkursów przeprowadzonych wśród młodzieży. Wręczone zostały dyplomy, nagrody i upominki. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli.

Comments are closed.