Dzień Patrona i ślubowanie uczniów klas pierwszych

        W dniu 5 grudnia 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym imienia Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach odbyły się obchody Dnia Patrona oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na uroczystość zaproszono córkę patrona, panią Marię Steckiewicz, emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych liceum, a także rodziców pierwszoklasistów.
        Pani Maria Steckiewicz przedstawiła zebranym okoliczności powstania szkoły ponadpodstawowej
w Wisznicach. Mówiła o trudnych powojennych czasach i działalności swojego ojca, który starał się stworzyć warunki do nauki dla wiejskiej młodzieży, często z ubogich rodzin. Pani Steckiewicz przypomniała również wartości, które były szczególnie bliskie jej ojcu – szacunek dla drugiego człowieka i odpowiedzialność w pracy nauczyciela. Z tej szczególnej okazji otworzona została nowa siedziba muzeum szkolonego, w którym można oglądać eksponaty dokumentujące historię szkoły i działalność jej założyciela: listy, odznaczenia i inne pamiątki rodzinne.
        Szczególne znaczenie dla licznie przybyłych rodziców miało ślubowanie młodzieży, która rozpoczyna naukę w klasie pierwszej. W poczet uczniów liceum zostali przyjęci uczniowie klas: akademickiej, policyjnej, wojskowej i straży granicznej. Pani dyrektor Izabela Sokołowska gratulowała młodzieży życząc wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności oraz satysfakcji z podejmowania nowych wyzwań.
        Spotkanie szkolnej społeczności stało się okazją do przedstawienia wyników konkursów przeprowadzonych wśród młodzieży. Wręczone zostały dyplomy, nagrody i upominki zarówno uczestnikom, jak i laureatom. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli.

Comments are closed.