Informacje dla uczniów zdających maturę w formule 2023

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie zamieszczono informacje dla uczniów zdających maturę w formule 2023. Materiały zawierają informacje ogólne, m. in. prezentacje, informatory i arkusze pokazowe oraz szczegółowe omówienie zasad egzaminacyjnych w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.
Materiały są dostępne pod adresem: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

Comments are closed.