Kampania informacyjna na temat HIV i AIDS

1 grudnia w Światowy Dzień AIDS

        Celem kampanii było kształtowanie postawy akceptacji wobec osób żyjących z HIV przez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od ryzykownych zachowań i uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych. Młodzież obejrzała gazetkę informacyjną oraz zapoznała się z ulotkami i broszurami na temat profilaktyki HIV/AIDS. Dzień był okazją do zdobycie wiedzy na temat AIDS i uświadomienia zagrożeń związanych z tą chorobą.

Comments are closed.