Konkurs fotograficzny „Pocztówka z wakacji”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

POCZTÓWKA Z WAKACJI”

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy w najróżniejszych zakątkach naszego kraju i własnego podwórka, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do konkursu fotograficznego pt. „POCZTÓWKA Z WAKACJI”. Zachęcamy do wykorzystania swojego talentu, wyobraźni i  pomysłowości do stworzenia fantastycznych dzieł przedstawiających Wasze wakacje.

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-4 Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

3. Cele konkursu:

– przybliżenie młodzieży piękna otaczającego nas świata,

– popularyzacja niezwykłych miejsc Małej i Wielkiej Ojczyzny,

– rozwijanie wyobraźni poprzez twórczą interpretację tematu,

– popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

– prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

 

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

– każdy uczestnik zgłasza do konkursu nie więcej niż 2 prace,

– zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe i muszą być wykonane samodzielnie,

– prace nie mogą być wykonane w technice fotomontażu,

– oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG lub pdf.


5. Miejsce i termin składania prac:

Prace należy przesłać na adres mailowy opiekuna SKKT (dobrotad@op.pl) do dnia 20 września 2023 r. z dopiskiem w tytule: konkurs fotograficzny, imię i nazwisko oraz klasę uczestnika.

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja w składzie trzyosobowym będzie najwyżej oceniała prace:

– prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

– charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,

– oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, kreatywność autora, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
oraz szkolnym Facebooku

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

9. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację zdjęć. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Zapraszam do udziału

opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego

Dorota Dokudowicz-Potiopa

Comments are closed.