Lista uczniów przyjętych do internatu

na rok szkolny 2023/2024 znajduje się w szkole na tablicy ogłoszeń. Informację na temat przyjęcia do internatu można uzyskać również pod numerem telefonu 665 122 010 w godzinach pracy sekretariatu.
Uwaga! Wszyscy uczniowie przyjęci do klas pierwszych mają zapewnione miejsce w internacie.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024 dostępny jest w zakładce UCZNIOWIE.

Comments are closed.