Obchody Roku Lasów Polskich

      W związku z obchodami Roku Lasów Polskich w Powiecie Bialskim społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach podjęła inicjatywę pod nazwą ”Dzień na zielono”, mającą na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby ochrony przyrody, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza troski o ekosystemy leśne. Setna rocznica powstania przedsiębiorstwa Polskie Lasy Państwowe to doskonała okazja do podkreślenia roli ekosystemów leśnych oraz ukazania działań mających na celu ich ochronę.
     Dzień 18 kwietnia w wisznickim liceum stał się przestrzenią działań  proekologicznych, które miały na celu niwelowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Aby zwrócić uwagę na zagadnienie, Samorząd Uczniowski liceum postanowił, że tego dnia obowiązuje ubiór w zielonym kolorze.
     Już od rana młodzież zgromadzała się wokół wspólnych, ”zielonych” inicjatyw. Aby działania przebiegały sprawnie i profesjonalnie, do współpracy z liceum zaproszono przedstawiciela Lasów Państwowych. Instytucję z wieloletnimi tradycjami reprezentował pan
Szymon Korczyński, pracownik Nadleśnictwa Włodawa, który spotkał się z całą społecznością na sali gimnastycznej, a później koordynował działania podczas sadzenia drzewek.
Leśnik przedstawił prezentację  dotyczącą ochrony ekosystemów leśnych.  Młodzież i nauczyciele mieli możliwość zadawania pytań na temat interesujących ich kwestii.

     W tym dniu obok budynku szkoły zasadzono  świerki, których właściwości od wieków wykorzystywane są w medycynie ludowej. S
ymbolizują one wytrzymałość, wytrwałość, ale też nadzieję i odnowę. W tym czasie część uczniów pracowała nad przygotowaniem wystawy ukazującej leśne bogactwo fauny i flory powiatu bialskiego. Zgromadzono na niej zdjęcia zwierząt i ptaków w ich środowiskach naturalnych. Główną część wystawy tworzą prywatne zdjęcia proboszcza Parafii Żeszczynka, księdza Roberta Bartosika. Ukazują one rzadko spotykane okazy ptaków. Na wystawie można odnaleźć również zdjęcia uczennic: Aleksandry Nowosielskiej i Wiktorii Rak oraz byłego ucznia liceum, Kacpra Ossowskiego.
     Wyeksponowano także zdjęcia z dwóch konkursów tematycznie związanych z Rokiem Lasów Polskich w Powiecie Bialskim i ich ochroną,
tj.fotograficzno-plastyczny „Weź pod swoje skrzydła” oraz fotograficzny „Cztery pory roku- Zima”. W pierwszym konkursie w kategorii: „zdjęcia” najlepszą fotkę wykonała Aleksandra Dragan z kl. 4a”, II miejsce zajęła Oliwia Pulińska z klasy 3a, a III miejsce Wiktora Rak z kl. IVa.  W kategorii „praca plastyczna” przyznano wyróżnienia dla następujących uczniów: Mikołaja Tereszczynskiego z kl. 1a, Martyny Szołuchy z kl. IVa.
     W drugim konkursie noszącym tytuł „Cztery pory roku w lesie – ZIMA”, najlepszymi okazali się: Magdalena Lipińska z 3a( I miejsce), Gabriel Szpruch z 1d( II miejsce), Bartosz Skrzymowski z 1c(III miejsce). Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

       Nagrody dla zwycięzców konkursów oraz sadzonki drzewek zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Włodawa, którego przedstawicielom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na „Dzień na zielono” w wisznickim liceum. Podziękowania składamy również autorom zdjęć, którym zawdzięczamy niezwykłą wystawę.

Comments are closed.