Odbiór świadectw maturalnych – sesja poprawkowa

Świadectwa maturalne w sesji poprawkowej wydawane będą 9 września 2022 r. (piątek)
w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-15.00.

Comments are closed.