Pożegnanie śp. Aleksandra Szołuchy, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach

Trudno pogodzić się z myślą, że odszedł od nas na zawsze człowiek, który jest symbolem historii wisznickiego liceum. Straciliśmy nieocenionego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, wspaniałego człowieka, kolegę i wieloletniego dyrektora, zatroskanego o wszystko, co dotyczyło liceum i lokalnego środowiska.

Pan Dyrektor Aleksander Szołucha przez 17 lat kierował szkołą, dbając o jej rozwój, o wysoki poziom nauczania, doskonalenie nauczycieli, wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce naukowe, ale przede wszystkim o dobrą atmosferę pracy.

Był wymagający, ale też wyrozumiały, życzliwy i opiekuńczy dla uczniów i nauczycieli; zawsze znajdował czas dla innych. Wszyscy korzystaliśmy z Jego życiowych rad i ojcowskiej życzliwości.

Gdy w 1991 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę, nie spoczął na laurach, lecz poświęcał swój czas na działalność społeczną. Oddał się pracy na rzecz środowiska lokalnego, inicjował i organizował wiele imprez dla emerytów. Kochał historię i dbał o jej upamiętnianie w najbliższym regionie. Wszystkie obowiązki, zarówno te zawodowe jak i społeczne, traktował z wielką powagą i wypełniał wzorowo.

Docenialiśmy to wszyscy. Również władze centralne, resortowe i samorządowe dostrzegały i wysoko oceniały działalność śp. Pana Dyrektora Aleksandra Szołuchy, wielokrotnie przyznając Mu nagrody, wyróżnienia i odznaczenia. Najważniejsze z nich to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania.

Przed Pana dorobkiem, Panie Dyrektorze, z pokorą chylimy czoła.

Żegnając Pana, zapewniamy, że pozostanie Pan w naszej pamięci i sercach na zawsze.

 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, nauczyciele emeryci,
pracownicy liceum, absolwenci i młodzież szkolna

Comments are closed.