Pożegnanie uczniów klas czwartych

     „Szczęśliwej drogi już czas…”    28 kwietnia naukę zakończyli czwartoklasiści. Przed nimi jeszcze kilka dni wytężonej pracy i egzamin maturalny.
     Pani Dyrektor Izabela Sokołowska wraz z wychowawczyniami –  panią Dorotą Dokudowicz-Potiopą oraz panią Agatą Linkiewicz – wręczyła absolwentom dyplomy i nagrody za osiągnięcia naukowe, a rodzicom w podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Wśród wyróżnionych znaleźli się również uczniowie, którzy szczególnie angażowali się w życie szkoły oraz reprezentowali liceum w zawodach sportowych. Uczniowie klas mundurowych otrzymali certyfikaty ze stopniem awansu zdobytym w cyklu kształcenia. Na uroczystości głos zabrali także przedstawiciele klas maturalnych, którzy  podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i wychowanie.
   Po oficjalnej części uroczystości wystąpiła młodzież z klas trzecich, by słowami poetki Wisławy Szymborskiej przekazać wiele cennych rad starszym koleżankom i kolegom.
     Ostatnim punktem imprezy były spotkanie w klasach, na którym wręczono świadectwa.

Comments are closed.