Spotkania z mł. insp. Krzysztofem Sowińskim zastępcą dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA

31 marca odwiedził nas absolwent szkoły, mł. insp. Krzysztof Sowiński zastępca dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.BOA

Comments are closed.