Spotkanie z Vincentem Severskim

        Spotkanie z Vincentem Severskim, poczytnym pisarzem, zostało zorganizowane w ramach Dnia Autorów Europejskich, nowej inicjatywy Komisji Europejskiej, której celem jest propagowanie czytelnictwa, zwłaszcza wśród młodego pokolenia oraz pokazanie, że obcowanie z literaturą, poznawanie jej może stać się jednym ze sposobów na odkrywanie bogactwa kulturowego Europy. Święto Autorów Europejskich obchodzone jest w tym roku po raz pierwszy zarówno w Polsce, jaki i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
   Ten dzień w wisznickiej szkole obfitował w różne formy działań służących propagowaniu literatury wśród młodzieży. Uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko wysłuchać jego wystąpienia, ale również swobodnie porozmawiać z pisarzem. W trakcie spotkania również czytano fragmenty jego utworów.
     Spotkaniu przyświecały słowa autora:
Jako pisarz chcę być nieśmiertelny. Podczas rozmowy pisarza z uczestnikami wydarzenia padło wiele pytań dotyczących przeczytanych powieści, wykreowanych przez literata światów, wątków, wydarzeń i bohaterów. Młodzież pytała m.in. o to, jak to się stało, że z tak aktywnego i niebezpiecznego życia zrodziła się potrzeba spokojnej pracy literackiej? Co stanowiło największą trudność, a co dawało poczucie największej satysfakcji w czasie tworzenia pierwszej książki szpiegowskiej? Czy któryś z wykreowanych bohaterów jest lub mógłby być alter ego pisarza? Czy wiele kobiet pracuje w wywiadzie? Jak panu się pracowało z kobietami? Jak wiele trzeba poświęcić z życia prywatnego, aby być dobrym oficerem wywiadu? Co jest największym zagrożeniem w czasach w których żyjemy? Czy człowiekowi bardziej zagraża niszczone z dnia na dzień środowisko naturalne czy groźba użycia broni nuklearnej, biologicznej, a może najgroźniejsze są zapędy autokratów, którym obce są pojęcia humanizmu i humanitaryzmu? Pisarz ze swadą i w niezwykle zajmujący sposób opowiadał o swojej pracy literackiej, nawiązywał do byłej działalności wywiadowczej oraz bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych na spotkaniu.
     Drugą część wydarzenia w liceum w Wisznicach poświęcono na wspólne głośne czytanie fragmentów klasyki europejskiej w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Jako pierwszy zaprezentowano fragment powieści Severskiego pt. Christine. Powieść o Krystynie Skarbek. To utwór poświęcony historycznej postaci, polskiej agentce pracującej w brytyjskim wywiadzie w czasie II wojny światowej. Ponadto młodzież czytała w oryginale fragmenty takich utworów jak: Hamlet, Makbet, wiersze Johanna Wolfganga Goethego i Rainera M. Rilkego.
    W spotkaniu wziął udział dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Krzysztof Bruczuk, który przybliżył młodzieży postać XIX –wiecznego pisarza, a także podzielił się ciekawostkami z jego życia. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do działalności wywiadowczej Kraszewskiego na rzecz rządu francuskiego oraz przeczytał fragment powieści pt. „Szpieg”.

 

Comments are closed.