Święto Kolorowej Skarpetki

      21 marca kojarzy się z początkiem wiosny, ale właśnie tego dnia obchodzone jest Święto Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Kolorowe skarpetki mają przypominać o niedostosowaniu społecznym  i genotypowym, z jakim zmagają się osoby z zespołem Downa,
a święto zwiększać świadomość na temat  ich potrzeb oraz promować prawo do uczestnictwa w życiu społecznym.

Comments are closed.