Szkoleniowe Marsze na Orientację

           W dniu 13 czerwca uczniowie z naszego liceum uczestniczyli w szkoleniowych marszach na orientację, które odbyły się w Paszkach Dużych. Impreza została zorganizowana przez Zarząd Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim oraz Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. Miała ona na celu zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami organizacji imprez na orientację, zasadami budowania tras
i sędziowania turystycznych marszów na orientację. Szkolenie teoretyczne przeprowadził pan Dariusz Walczyna, przewodniczący Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK w Warszawie. W celu weryfikacji zdobytych wiadomości odbyły się również zajęcia praktyczne, czyli jeden etap marszów. Uczniowie, którzy wzięli udział w wydarzeniu będą mogli uzyskać tytuł Organizatora lub Animatora Imprez na Orientację.

Comments are closed.