Uroczyste podsumowanie realizacji projektu nr 2012-1-PL01-KA121-SCH-000006720      W dniu 25 listopada w Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach odbyło się podsumowanie projektu Erasmus+
nr 2012-1-PL01-KA121-SCH-000006720
, współfinansowan
ego ze środków Unii Europejskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego, dyrektorzy okolicznych szkół podstawowych, rodzice, pracownicy mediów oraz społeczność szkolna.
       W związku z realizacją projektu uczniowie naszego liceum uczestniczyli w dwunastodniowym wyjeździe do Włoch, na którym poznawali miejscowe obyczaje, doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim, a także próbowali specjałów lokalnej kuchni. Szczególnie przydatne w przygotowaniu podsumowania projektu okazały się umiejętności z zakresu kreatywnego i rozsądnego korzystania z social mediów – uczniowie przygotowali na tę okazję filmiki i prezentacje zdjęć. Zaprezentowali również część artystyczną z polskimi i włoskimi szlagierami.
W ramach realizacji projektu czworo nauczycieli wyjechało do Grecji, by wziąć udział w szkoleniu z zakresu „Edukacji nieformalnej”. Szkolenie skierowane było do nauczycieli wszystkich specjalności, zainteresowanych możliwościami wykorzystania nieformalnych sposobów edukacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Nauczyciele biorący udział w zajęciach mieli okazję poznać metody prowadzące do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji
i zainteresowania nauką. W trakcie pobytu uczestnicy szkolenia wzięli udział w warsztatach doskonalących umiejętności i techniki edukacji nieformalnej, tworzyli narzędzia do grupowego rozwiązywania problemów, a także materiały do autoanalizy (SMART). Zajęcia przygotowały nauczycieli do celowego i efektywnego stosowania nieformalnej edukacji na lekcjach – „nauki poprzez praktykę”  w celu unowocześnienia warsztatu pracy.
Comments are closed.