Uwaga! Rozpoczynamy realizację projektu EDUSZANSA

        Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji do projektu EDUSZANSA. Rekrutacja będzie trwać
od 25 marca 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r.

W ramach projektu odbywać się będą następujące  zajęcia:
– zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze;
– zajęcia rozwijające zainteresowania językowe;
– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne ( artystyczne, muzyczne, plastyczne,
   taneczne);
– zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
– zajęcia rozwijające zainteresowania z robotyki i programowania;
– zajęcia specjalistyczne;
– doradztwo zawodowe;
– zajęcia zawodopoznawcze. 

Comments are closed.