Uzupełnienie dokumentacji w związku z wyjazdem do Grecji

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się na wyjazd do Grecji, mają obowiązek zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym do koordynatora projektu, pani Beaty Włostowskiej.
Termin: 27.02- 03.03.2022
Godziny: 8.00-14.00

Comments are closed.