Wyjazd na strzelnicę otwartą do Milanowa

W dniu 21 kwietnia uczniowie klas drugich odbyli zajęcia szkoleniowe na strzelnicy otwartej w Milanowie. Szkolenie obejmowało: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy, poznanie budowy broni długiej bocznego zapłonu oraz krótkiej i długiej centralnego zapłonu, doskonalenie postaw strzeleckich, sportowych i bojowych, zasad składania się do strzału, celowania i pracy na spuście. Uczniowie odbyli trening strzeleckiz karabinka sportowego oraz broni krótkiej i długiej centralnego zapłonu.

Comments are closed.