XII Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Dwunastu uczniów z naszej szkoły przystąpiło do XII Międzynarodowego. Konkursu Informatycznego Bóbr
w kategorii Senior.
Konkurs Bóbr to polska edycja międzynarodowego konkursu, który każdego roku odbywa się dokładnie w tym samym czasie w ponad pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Głównym celem konkursu jest rozwój
i kształtowanie myślenia analitycznego, algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs Bóbr przyczynia się również do wyrównania szans uczniów, którzy mają dostęp do komputera lub go nie mają oraz do stworzenia okazji do wymiany doświadczeń i wiedzy między uczniami
i nauczycielami z różnych szkół z całego świata. Konkurs odbył się w wersji on-line przy użyciu komputera.
Czekamy na wyniki.

Comments are closed.