Zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS

W dniu 9 listopada Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach gościło w swoich progach dwóch pracowników naukowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dziekan Wydziału zaproponował wisznickiej szkole współpracę – w ramach cyklu spotkań, na których uczniowie poznają wybrane zagadnienia z zakresu politologii.

Uczniowie i nauczyciele wisznickiego liceum mieli okazję poszerzać swoją wiedzę i umiejętności podczas angażującego słuchaczy wykładu pt. Wojna informacyjna wczoraj i dziś, który został przeprowadzony przez profesor UMCS Ewelinę Podgajaną oraz doktor Eleonorę Kirwiel. Zagadnienie omówiono na przykładzie wojny informacyjnej w Rosji, stosowanej jako narzędzie władzy na różnych etapach dziejowych. Licealiści z dużym zaciekawieniem słuchali wykładu, o czym świadczy wiele pytań kierowanych do prowadzących oraz dyskusja i swobodna wymiana zdań.

Planowane są kolejne spotkania, a będą one dotyczyć wielu interesujących i aktualnych zagadnień, np.: Stan demokracji na świecie. Jak podejmowane są decyzje w Unii Europejskiej ?- perspektywa politologiczna. Jak teoria decyzji politycznych może wyjaśnić decyzję Rosji o agresji na Ukrainę w 2022 roku?

Cieszy możliwość udziału naszych uczniów w spotkaniach z pracownikami wyższej uczelni. Zależy nam, aby licealiści mieli sposobność korzystania z różnych form pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności, które nie są objęte programem nauczania szkolnego. Udział w tego typu zajęciach pozwala na poznawanie nowych dziedzin i zagadnień, umożliwia nawiązanie współpracy z innymi instytucjami nauki i kultury, tak jak w tym przypadku – z pracownikami naukowymi UMCS. Daje także szansę na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, uczy samodyscypliny i odpowiedzialności za własne działania. A to wszystko przyczynia się do wszechstronnego rozwoju osobowościowego – wylicza korzyści zajęć dyrektor szkoły, Izabela Sokołowska.

Podczas spotkania przedstawiono także ofertę edukacyjną Wydziału Politologii
i Dziennikarstwa UMCS oraz zachęcano młodzież do wyboru w przyszłości właśnie tej uczelni na kolejny etap kształcenia.Comments are closed.