Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach