Konkurs fotograficzny „OBLICZA JESIENI”

Konkurs fotograficzny "OBLICZA JESIENI"

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego ogłasza konkurs fotograficzny pt. „OBLICZA JESIENI”.

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie piękna Małej Ojczyzny poprzezfotografię ukazującą uroki jesieni.

Podstawowe cele to uwrażliwienie na piękno przyrody, popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.

Zgłoszenia prac konkursowych należy kierować najpóźniej do 31 października 2022 r. do opiekuna SKKT p. Doroty Dokudowicz-Potiopy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Comments are closed.