Skarpetkowe wyzwanie 2022

Motywem Skarpetkowego wyzwania na 2022 rok ogłoszonym przez globalną organizację Down Syndrome International jest „What inclusion means”, więc „Co oznacza inkluzja”.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) nawołuje do pełnej i skutecznej integracji osób cierpiących na zespół Downa ze społeczeństwem. Mimo to osoby z zespołem Downa wciąż napotykają liczne przeszkody i uprzedzenia.

#SkarpetkoweWyzwanie odbywa się co roku 21 marca z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Tego dnia zakłada się dwie różne skarpetki, aby wyrazić różnorodność ludzi.
Celem akcji jest szerzenie wiedzy na temat osób z zespołem Downa. Oczywiście wciąż muszą one walczyć o akceptację społeczeństwa, szansę na zdobycie wykształcenia i możliwość podejmowania pracy. Dzięki wiedzy i pozytywnym przykładom z własnych przeżyć każdy może przezwyciężyć uprzedzenia i pomóc innym stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, którzy mogą realizować swoje marzenia i żyć pełnią życia.

Dlaczego skarpetki?
Różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt skarpetki.
Data 21. 03. również jest symboliczna, ponieważ ludzie z zespołem Downa mają jeden dodatkowy 21. chromosom. Mają trzy zamiast dwóch. To zaburzenie genetyczne jest fachowo nazywane trisomią 21. chromosomu. Choć mają coś więcej, nie wywyższają się!

Weź udział w skarpetkowym wyzwaniu, wesprzyj kampanię edukacyjną oraz pomóż pozbyć się barier i uprzedzeń obecnych w dzisiejszym świecie.

Jak wziąć udział?
Wystarczy włożyć dwie różne skarpetki 21 marca, zrobić zdjęcie i udostępnić je w mediach społecznościowych z hasztagiem #skarpetkowewyzwanie.

Akcja bierze udział w konkursie na klasę o największym sercu.

Pomysł na zdjęcie klasowe w kolorowych różnych skarpetkach – promujące akcję

Comments are closed.