Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

W dniu 20 lutego 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Łącznie uhonorowano 313 uczniów z województwa lubelskiego. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała uczennica naszej szkoły Dominika Osypiuk z klasy III a.     

        Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Comments are closed.