IMG_20221013_152243_1

Szkolenie nauczycieli w Grecji

Na początku października grupa nauczycieli z naszego liceum wyjechała do Grecji, by wziąć udział w szkoleniu z zakresu „Edukacji nieformalnej”. Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006720 Erasmus+ dofinansowanego z funduszy europejskich.  Szkolenie skierowane było do nauczycieli wszystkich specjalności, zainteresowanych możliwościami wykorzystania nieformalnych sposobów edukacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Nauczyciele biorący udział w zajęciach mieli okazję poznać metody prowadzące do aktywizacji ucznia, zwiększania jego motywacji i zainteresowania nauką. W trakcie pobytu uczestnicy szkolenia wzięli udział w warsztatach doskonalących umiejętności i techniki edukacji nieformalnej, tworzyli narzędzia do grupowego rozwiązywania problemów, a także materiały do autoanalizy (SMART).
 Zajęcia przygotowały nauczycieli do celowego i efektywnego stosowania nieformalnej edukacji na lekcjach – „ nauki poprzez praktykę”   w celu unowocześnienia warsztatu pracy 
i zwiększenia osiągnięć uczniów. Nabyte umiejętności  pozwolą na pełniejsze planowanie
i organizowanie zajęć wykorzystujących poznane metody. Dzięki udziałowi w szkoleniu nastąpił wzrost kompetencji  personalnych i społecznych nauczycieli w zakresie aktywizacji uczniów, organizacji  atrakcyjniejszego procesu edukacyjnego, publikacji i udostępniania materiałów uczniom oraz metod efektywnej nauki i  zapamiętywania informacji.
       Oprócz zajęć warsztatowych kadra nauczycielska miała okazję uczestniczyć w programie kulturowym obejmującym poznawanie atrakcji turystycznych regionu, możliwość podziwiania piękna przyrody i bogactwa kultury greckiej. Ogromne wrażenie  na uczestnikach wywarły Meteory, Wyspa Skiatos i Thessaloniki. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Comments are closed.