Wspólne czytanie „Ballad i romansów”

Wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Wisznicach serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza podczas Narodowego Czytania 2022. Spotykamy się w piątek 2 września o godzinie 12.00 w Centrum Kultury Chrześcijańskiej, by odczytać fragmenty dzieła naszego narodowego wieszcza.

Comments are closed.